Vaja zbora

Nedeljsko popoldne so nam popestrili člani Gledališke skupine turističnega društva Sv. Trojica s premiero komedije: Vaja zbora.
Skozi igro so na zabaven način prikazali dogajanje v manjši občini, v kateri se prepletajo zgodbe iz vsakdanjega življenja, v katerih nastopa ljubezen, medsebojni konflikti, korupcija, želja po oblasti…

vaja zbora (2) vaja zbora (8) vaja zbora (19)

Da pa izveste, kakšen je zaključek vseh teh prepletenosti, vam priporočam ogled igre, saj so vsi nastopajoči dokazali, da se z voljo in trudom, da odlično odigrati še tako zahtevne vloge…

vaja zbora (31)

M.E.

,