V Cerkvenjaku gradijo nov vrtec

Splošni cilj investicije je zagotoviti vsem otrokom občine Cerkvenjak prosto mesto v vrtcu in zagotoviti urejene in kakovostne pogoje za nemoten razvoj in vzgojo otrok v občini Cerkvenjak.

Med prioritetnimi investicijskimi nalogami v občini Cerkvenjak je ta čas izgradnja novega vrtca. Prostorske kapacitete starega vrtca že lep čas niso ustrezale vedno večjim potrebam po izvajanju strokovno ustrezne predšolske vzgoje otrok. Splošni cilj investicije je zagotoviti vsem otrokom občine Cerkvenjak prosto mesto v vrtcu in zagotoviti urejene in kakovostne pogoje za nemoten razvoj in vzgojo otrok v občini Cerkvenjak.

Zdaj ima otroški vrtec v Cerkvenjaku, ki je v  sestavi osnovne šole Cerkvenjak tri oddelke in še od teh je eden urejen v šoli. Kapacitete vrtca so vsa leta polno zasedene. In dogaja se, da vseh otrok v vrtec ne morejo sprejeti. Zato je torej bila izgradnja novega vrtca neizogibno potrebna.

Stavba Otroškega vrtca Cerkvenjak je bila zgrajena leta 1978. Leta 1996 je sledila dozidava in  zadostila le trenutnim potrebam časa. Tako se je kaj hitro pokazalo, da ne odgovarja dejanskim potrebam vključitve otrok v organizirano varstvo.

Umestitev novega vrtca v prostor

Umestitev novega vrtca v prostor

Zahteve časa standardi in normativi in vedno večje želje staršev vključevanja svojih otrok v organizirano vrtčevsko varstvo kličejo po širitvi vrtca v Cerkvenjaku. Tega se v občini Cerkvenjak kot v cerkvenjaški šoli pod katere okriljem je tudi vrtec že nekaj let dobro zavedajo in z ustreznimi državnimi resorji bijejo bitko za investicijska sredstva – denar.

Cilji investicije so povečanje kapacitete vrtca s sedanjih treh na pet oddelkov, povečanje prostorske površinske kapacitete stavbe od sedanjih 199 kvadratnih metrov na 782 neto površin, izboljšanje standarda in funkcionalnosti prostorov, usklajenih z normativnimi površinami, zadostiti sedanje in bodoče potrebe po otroškem varstvu otrok z območja občine Cerkvenjak in izgraditi energetsko varčno hišo, ki bo s svojo arhitekturno zasnovo tvorila za otroke in zaposlene ustrezne pogoje in abient.

Vrednost investicije z rušenjem obstoječega in izgradnja novega vrtca je bila po cenah raven julij 2010 ocenjena na nekaj čez 1,7 milijona evrov. Kot pravi Marjan Žmavc župan občine Cerkvenjak bi radi investicijo izpeljali tako, da bi otroci letošnjo jesen  že začeli hoditi v novi vrtec. Vrtca tudi ne morejo graditi na dolgi rok, saj so morali pred začetkom gradnje novega, porušiti starega.

Novogradnja otroškega vrtca bo zajemala pritlično etažo, del objekta pa bo urejen pritličje plus masarda. Tloris objekta je podolgovat in razčlenjen ter sestavljen iz 5 oddelkov, skupnih prostorov, servisnih in upravnih prostorov. Prostorske enote objekta so zasnovane terasasto, tako da sledijo padcu terena. Investicija predvideva tudi ureditev zunanjih površin, ograjo okoli območja vrtca in ureditev dovoza in parkirišča v asfaltni izvedbi. Za premostitev višinskih razlik se bo ob parcelnih mejah zgradil oporni zid. Po realizaciji investicije je predvidena tudi zaposlitev 5 vzgojiteljic.

V vrtec Pikapolonica, ki od leta 1999 deluje kot organizacijska enota skupnega zavoda OŠ Cerkvenjak-Vitomarci je v letu 2012 / 2013 vključenih 54 otrok in je polno zaseden. Za njih skrbi šest usposobljenih strokovnih delavk, od tega tri vzgojiteljice in tri pomočnice. Trenutne potrebe po vpisu v vrtec so seveda bistveno večje od kapacitet obstoječega vrtca, saj že sedaj za en oddelek cerkvenjaških malčkov vrtce obiskuje v vrtcih v sosednjih občinah. Prav toliko jih je bilo pri prijavah otrok v vrtec zavrnjenih.

Zato je najbolj razveseljivo ta trenutek, da je dogovor z državnimi resorji uspel. Vendar bodo sredstva prihajala v času petih let, kar pomeni, da je morala občina Cerkvenjak kot investitor najeti kredit. Tega, da bi izgradnja novega vrtca potekala tako dolgo si namreč ne gre dovoliti ali privoščiti je še povedal cerkvenjaški župan Marjan Žmavc, ki je tudi prepričan, da bo novi vrtec zgrajen do septembra tega leta.

,