Uspešnost slovenskih avto šol petdeset odstotna !?

Rezultatov ni

Na internetni strani  Javne agencije Republike Slovenije  za varnost prometa, smo pred meseci izsledili sledeče: »S 1. januarjem leta 2012 je Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa  prevzela naloge izvajanja vozniških izpitov za voznike motornih vozil, s čimer je prišlo do nekaterih organizacijskih sprememb na tem področju. Priglasitev na teoretični in praktični del vozniškega izpita ter vložitev vloge za izdajo vozniškega dovoljenja ostajajo v pristojnosti upravnih enot, izpitni centri pa zagotavljajo opravljanje vozniških izpitov in vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje. Ob priglasitvi upravna enota preveri izpolnjevanje pogojev, zaračuna upravno takso in strošek izpita ter o priglasitvi obvesti izbrani izpitni center. Način obveščanja o priglasitvi oziroma način določitve termina opravljanja izpita se lahko med posameznimi upravnimi enotami in izpitnimi centri razlikuje. Odvisen je od lokacijskih, organizacijskih in drugih okoliščin, povsod pa se stremi k zagotovitvi gospodarnega in strankam prijaznega načina poslovanja«.

V želji, da bi ugotovili rezultate uspešnosti izobraževanja za voznike motornih vozil na lenarškem območju oz. vse Slovenije, smo zastavili zgoraj omenjeni agenciji  zaprosilo o podatkih lanskoletne uspešnosti izobraževanja. Na zastavljeno vprašanje nam je Franc Pojbič, ki je v.d. direktor  Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Trdinova ulica 8 v Ljubljani, sporočil :

»Statistika o uspešnosti kandidatov posameznih šol voženj se že nekaj časa ne objavlja več. Odločitev je bila sprejeta skupaj s SAŠ, združenjem šol voženj pri GZS, zaradi njene nezanesljivosti, omejitev in možnih napačnih interpretacij.
Drži pa dejstvo, da je uspešnost slovenskih šol voženj podpovprečna (nekaj več kot 50 odstotna) v primerjavi z razvitimi in “prometno bolj varnimi” evropskimi državami, kjer ta uspešnost presega 80 odstotkov. Razlogi so pa različni in o njih bi lahko govorili v posebnem prispevku. V kolikor bi želeli bolj konkretno strokovno mnenje na to temo vas prosimo za artikulacijo ustreznih vprašanj na katera se bomo potrudili odgovoriti.«

Sprijaznili smo se z odgovorom in zato na zgornji naslov nismo poslali dodatnih vprašanj. Sicer pa smo še na internetni strani iste agencije ugotovili, da deluje na območju Slovenije 15 izpitnih centrov. Ti so : Celje, Domžale, Jesenice, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Postojna, Nova Gorica, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje in Trbovlje.

Franci Klemenčič

,