Uspešnih petinštirideset let

zbornik 2V polni dvorani Kulturnega doma pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah je Turistično društvo Sveta Trojica 19. maja 2013, ob praznovanju 45 – letnice, predstavilo in ponudilo zbornik »Lepo pozdravljeni pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah«.

Kulturni in s folkloro KD društva obogateni ter razvedrilni program  prireditve sta lepo, usklajeno vodila mlada Simona Šuta in David Klobasa.

Na filmsko platno nekdanjega Kina Gradišče je bilo projicirano več tonskih filmskih vložkov, ki jih je posnel in režiral David Klobasa. Kratki uvodni posnetki so predstavili »osebno izkaznico« turističnega društva. Uvodu so sledile vsebine o aktivnostih in promociji turističnega društva in trga Sv. Trojice skozi 45 let delovanja. Predstavitev je bila podana na šaljiv način, kar so obiskovalci sprejemali s smehom in aplavzi.

Predstavitev zbornika je pozdravil župan Občine Sv. Trojica Darko Fras: »Društvo ima dolgo in bogato zgodovino in je vedno igralo pomembno vlogo pri oblikovanju družabnega življenja in razvoju našega kraja. Zahvaljujoč pridnosti in požrtvovalnemu delu ter viziji in sposobnosti, prepoznavati pomembnost ohranjanja kulturne in naravne dediščine za naš razvoj, je društvo s svojim delovanjem in s projekti pomembno prispevalo k lepši urejenosti in prepoznavnosti našega kraja«. je povedal in med drugim v zborniku tudi  zapisal župan, ki se je društvu zahvalil za vse kar je dobrega storilo za kraj in mu zaželel veliko uspehov pri uresničevanju novih načrtov.

Urednica zbornika, mag. Nataša Kolar pa je zapisala: »Turistično društvo Sv. Trojica je s svojo dejavnostjo  od ustanovitve leta 1968  naprej veliko prispevalo k urejenosti kraja, njegovi prepoznavnosti in turističnemu razvoju trga z okolico. V njem so delovali in še delujejo ter se povezujejo posamezniki, ki s svojim prostovoljnim delom sooblikujejo turistični utrip trga in z združenimi močmi  premagujejo težave društvenega delovanja.

S publikacijo Lepo pozdravljeni pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah dobivata občina in trg Sv. Trojica knjigo, ki predstavlja bogato in razvejano dejavnost društva, vpeto v vsakdanje življenja naselja.

V zborniku so kronološko predstavljeni dosežki razvejane društvene dejavnosti, konča pa se s predstavitvijo mojstra umetnika, podobarja, pozlatarja in graditelja Polčeve kapele, Perka Leopolda Lavoslava. Kapele, ki jo je obnovljeno 12. maja 2013 zopet predalo svojemu namenu in jo s tem vključilo v turistično ponudbo Svete Trojice. Uredniški odbor je k sodelovanju in pripravi zbornika povabil tudi zunanja člana: domačina Romea Štrakla, grafičnega oblikovalca, in lektorico mag. Darjo Gabrovšek Homšak.«

Aktualni predsednik turističnega društva Marjan Klobasa: »Ob dokončanju obnove Poličeve kapele, pomembnega in velikega projekta za naše društvo, smo se odločili, da doživetja, ki so nas spremljala vsa desetletja, zapišemo v zborniku- V veliko veselje mi je, da pri tem sodeluje uredniški odbor, ki ga sestavljajo vsi še živeči predsedniki, ki so vodili društvo v tem pestrem obdobju, sedanji dejavni člani, dva ustanovna člana ter naša domačinka in urednica zbornika mag, Nataša Kolar. V društvu se zbiramo z željo, da bi naš kraj res zaživel s polnimi pljuči in dajal pozitivno energijo navznoter in navzven. To dokazujemo s sodelovanjem z drugimi društvi in organizacijami, ki delujejo v našem kraju in drugje.

Predsednik društva sem že tretji mandat. Naj ob tej priložnosti ponovim besede, ki sem jih članom v teh letih povedal že večkrat: »Poseben dar je voditi takšno društvo, kot je naše.« Hvala vsem za nesebično in pošteno delo. Skupaj je mogoče narediti marsikaj, če le ne razmišljamo o tem, kdo bo pobral zasluge in za kaj.«

Ob koncu prireditve, s katero je TD Sv. Trojica predstavilo zbornik o svojem 45 – letnem delovanju, sta predsednik TD Marjan Klobasa in župan Darko Fras zbornik »Lepo pozdravljeni pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah« izročila članom uredniškega odbora: Francu Goričanu, Ivanu Heriču, Petru Leopoldu, Marjanu Klobasa, mag. Nataši Kolar, Jožetu Ploju, Slavku Štefanecu, Zdravku Vračku in triindvajseterici, ki je tisk zbornika omogočila.

Zbornik ima 86 bogato ilustriranih  strani, na 81. In 82. strani so vpisani vsi Botri pri obnovi Polčeve kapele. Grafično pripravo in tisk zbornika je izvedlo podjetje Štrakl d.o.o., v nakladi 300 izvodov.

Besedilo, delno iz zbornika: Slavko Štefanec, foto: Matej Emeršič

, ,