Sanirano 900 metrov ceste in deponija

Minulo je že nekaj let odkar je bila predana namenu avtocesta  Maribor – Lendava. Posledice uničene lokalne ceste ob trasi avtoceste, ki so jih za seboj pustili težki tovornjaki graditeljev so več kje ostale ne sanirane.

Cogetinci

Denimo v Cogetincih, kjer je na sanacijo kakšnih 900 metrov najbolj uničenega odseka regionalne ceste Lenart- Sv. Trojica – Gornja Radgona bilo treba  čakati vse do lanske pozne jeseni. Ta odsek ceste v Cogetincih je zdaj končno le dočakal novo asfaltno prevleko. Sanacije pa seveda za seboj niso odpravljali tisti, ki so cesto uničili. V Cogetincih je vročo kri ob uničenem odseku ceste povzročala še ne pospravljena STC-jeva skladiščna deponija. No tudi ta je zdaj pospravljena, zemljišče pa urejeno. Sanacijska dela za nič kaj lepo in prijetno dediščino Zidarjevega propadlega STC-ja v Cogetincih, ki je razburjala udeležence v prometu in nenazadnje tamkaj živeče občane in verjetno še koga, je izvedlo Cestno  podjetje Murska Sobota, ki je ena od družb Sgp  Pomgrad iz Murske Sobote. Nove asfaltne preplastitve bi bil potreben še  kilometer te ceste od sedaj izvedene sanacije naprej v smeri proti  Sv. Trojici. Sicer pa za izvajalcem gradnje avtoceste STC-jem in njegovimi kooperanti v Cogetincih ostaja za udeležence v prometu še en ne časten spomenik. O tem  poročamo posebej.

,