Predsednik in tajnica PGD Osek Franc Rojko in Fanika Kocbek sta odstopila od funkcij

Franc Rojko, ki je bil 25 let predsednik PGD Osek

Franc Rojko, ki je bil 25 let predsednik PGD Osek

     Ob odstopu nam je  Franc Rojko povedal: »Vedno sem in bom trdil, da društva ne predstavlja smo predsednik. Društvo predstavljajo vsi člani. Gotovo pa je, da so v društvu taki, ki se posebno žrtvujejo za napredek društva. Prav po njihovi zaslugi sem z veseljem vodil društvo, ki je ob skrbi za gasilstvo tudi gibalo kraja. Ljudje so  navezani na društvo in ga tudi podpirajo.«  Franc, ki je rojen 1943. leta v Brengovi, ni želel, da se  na veliko razpišemo o njegovi 25 letnem vodenju društva. Povedal pa je, da je v društvo vstopil na prigovarjanje tedanjega predsednika društva  Ivana Frasa, poveljnika Viktorja Kozara in  predsednika upravnega odbora Franca Kozara. Ti so ga nagovorili, kot edinega voznika  tovornjaka v kraju, ko so dobili gasilski avtomobil »Chevrolet«, ki je imel pogon na vsa štiri kolesa. Karoserijo zanj, to je bilo 1968. leta, izdelalo podjetje v Novi Gorici. Zanimivo je, da je društvo  hitro za nakupom avtomobila kupilo, med prvimi v Slovenskih Goricah, nabavilo moderno brizgalno »Rosenbauar«.  Za nabavo sta denar zastavila Franci Kukovec in  Franc Rojko. Še eno zanimivost je vredno omeniti. Leta 1997 je društvo kupilo novi gasilski avto “Mercedes Printer”. Ker ni imelo denarja je Franc Rojko kot garancijo za plačilo zastavil svojo hišo. Šele, ko so gasilci avto poplačali, je sodišče zbrisalo zaznambo ali hipoteko na njegovo hišo. Še veliko zanimivega  bi lahko pisali o njegovem gasilskem delovanju, predvsem pa o vodenju društva. Dejal pa je, da mu je bila pri delu v društvu vseskozi tudi v podporo žena Irma.

     Ob pogovoru pa je povedal, da si tudi tajnica društva Fanika Kocbek zasluži pohvalo. Ni bila dolgo tajnica, le štiri leta, a je svoje delo opravljala z veliko zavzetostjo. Zdi se mu škoda, da je odstopila od te funkcije, saj je bila odlična tajnica. Za njeno delo se ji v imenu gasilcev, kakor tudi v lastnem imenu zahvaljuje.

Fanika Kocbek, ki je štiri leta vodila tajniška dela v PGD Osek

Fanika Kocbek, ki je štiri leta vodila tajniška dela v PGD Osek

 Ludvik Kramberger

,