Predavanja in ekskurzija za kmetovalce z dopolnilnimi dejavnostmi

Kmetijska založba d.o.o. Slovenj Gradec in LAS Ovtar Lenart sta pripravila in izvedla sklop izobraževalnih predavanj z naslovom »MOŽNOST DVIGA KONKURENČNOSTI IN PRIHODKA NA KMETIJAH Z DOPOLNILNIMI DEJAVNOSTMI«

Letos, v začetku marca, so predavatelji predstavili »Izpopolnjevanje tržnih metod z namenom dviga prodaje«. Predavali so: Damjan Jerič, specialist za agrarno ekonomiko, mag. Tatjana Čop, urednica revije PiP (Pridelava in prodaja) in Andrej Weingerl, u.d.i.a.

Sestavni del izobraževanja je bila tudi udeležba  na strokovni ekskurziji. Udeleženci so se 26. aprila iz Lenarta odpravili v Graz (A) na Štajersko kmetijsko zbornico na ogled neposredne prodaje s kmetij v prostorih zbornice in na bližnji tržnici. Sprejel jih je strokovni sodelavec. Sledil je ogled obnovljene tržnice Bauernmarkt Libenau, kjer so videli primer zgledne obnove stare stavbe. Z obiskom manjše kmetije Hofer v vasi Dietzen so se seznanili z pridelavo bučnega olja in laškega fižola.

Ekskurzijo so nadaljevali z obiskom kmetije Passero v Tešanovcih pri Moravskih toplicah (SLO), zaključili pa pri predsedniku Janezu Kodila in sodelavcih Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot kjer so občudovali nove prostore Šunkarne Kodila v Markišavcih.

Izobraževanja in strokovne ekskurzije so se udeležili tudi predstavniki LAS Mozirje. Vodja ekskurzije je bila g. Tatjana Čop, kateri je pomagala prevajalka Anka Rojs.

Slavko Štefanec 

,