Pomladna čistilna akcija v občini Sv. Andraž

cistilna 1

Tudi v letošnjem letu smo se v občini Sv. Andraž v Slov. goricah odločili, da s skupnimi močmi očistimo naše okolje. Tako se nas je 12.4.2014 približno 70 prostovoljcev zbralo in obhodilo celo občino. Odpadke smo pobirali predvsem ob cestah in obcestnih jarkih in skupno nabrali kar 7 m3 raznih odpadkov, kar je pokazatelj, da se v 21. stoletju še vedno ne zavedamo, kaj nam daje narava in zakaj moramo skrbeti zanjo. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da se večina prebivalcev nikoli ne odzove na takšne akcije, namreč, vsako leto čistijo eni in isti in vsako leto je prostovoljcev manj. V letošnjem letu se je čistilne akcije udeležilo le 5 % vseh prebivalcev občine Sv. Andraž v Slov. goricah. Čeprav odpadki že drugi dan po čistilni akciji spet ležijo ob jarkih in nas takšno ravnanje jezi, moramo vztrajati in pokazati, da smo močnejši od tistih, ki tako nespametno ravnajo.

Po letošnji čistilni akciji smo se udeleženci zbrali v Večnamenski dvorani, kjer so nas že čakale članice Društva gospodinj Vitomarci s toplo malico, ki jo je priskrbela občina Sv. Andraž v Slov. goricah. Vsem udeleženim se še enkrat zahvaljujem za sodelovanje v čistilni akciji, posebej pa še tistim, ki so pripeljali odpadke na zbirno mesto. Posebej hvala tudi Simonu Druzoviču, ki je za sodelujoče v čistilni akciji daroval vino ter sadjarstvu Krepša, katero je darovalo jabolka. Verjamem, da v vsakemu od nas sodelujočih vlada posebna skrb in zavest za čisto in zdravo okolje in da smo z vsakim pobranim odpadkom močnejši in odločnejši, da želimo živeti zdravo in okolju prijazno.

cistilna 2

 

, ,