Obnovljena Poličeva kapela je ponos Sv. Trojice v Slovenskih goricah

Za obnovo kapele je poskrbelo Turistično društvo Sv. Trojica

V nedeljo, 12. maja, se je ob obnovljeni Poličevi kapeli, ob postavitvi je stala v Zg. Porčiču, ki sedaj sodi v naselje Sv. Trojica, zbralo okrog 500 vernikov od blizu in daleč, ki so sledili blagoslovitvi obnovljene kapele.

 

IMG_9036

Sijajna sakralna lepotica

Sv. Trojica, je zaznamovalo darovanje sv. maše, blagoslovitev obnovljene kapele in blagoslovitve slik blaženega papeža Janeza Pavla II. Slovesno mašo je, ob duhovnikih – patrih, ki izhajajo iz župnije Sv. Trojica, daroval domačin, pater David Šrumpf, ki je opravil tudi blagoslovitev. Kapela je posvečena blaženemu papežu Janezu Pavlu II, katerega lik, sliki, je odlično ustvaril domači umetnik, Trojičan Ivo Štrakl.  Bogoslužje je s petjem popestril cerkveni pevski zbor Sv. Frančišek, katerega je na orglah spremljal Andrej Dvoršak in instrumentalisti na pihala.

 

Kapc58

Janez Pavel II, olje 60 x 80 (50 x 70), Avtor: Ivo Štrakl

Ivo Štrakl (1939) se je z likovno umetnostjo srečal že v zgodnji mladosti. Kot učenec v osnovni šoli pri Sv. Trojici je risal stenčase, pod vodstvom priljubljenega ravnatelja Jožeta Križniča pa se je že takrat srečal z uporabno grafiko – oblikovanjem. Pomagal je izdelovati zemlevide Slovenije (in Jugoslavije). V povojnem pomanjkanju slovenskih učnih pripomočkov so ta problem reševali tako, da so slikali slovenske zemljevide (in druga učila) na hrbtne strani nemških zemljevidov.

Za Štrakla je bilo grafično oblikovanje druga izbira saj je po končani takratni nižji gimnaziji želel nadaljevati šolanje na pomorski šoli kjer pa zaradi nošnje očal ni bil sprejet k spremnemu izpitu. Šolanje je tako nadaljeval na Šoli za oblikovanje v Ljubljani – slikarsko grafični oddelek. Po štirih letih je opravil maturo in po petem letniku, ko je »delal« na strokovnih predmetih je z odličnim uspehom naredil tudi diplomsko delo.

Grafično oblikovanje je postalo Štraklov poklic in hobi. Med služenjem vojaškega roka je bil deset mesecev tehnični urednik »Narodnega vojnika«. Po vrnitvi v svoj rojstni kraj Sv. Trojico je bil zaposlen kot strokovni učitelj za likovni (in tehnični) pouk v osnovni šoli pri Lenartu in Trojici. Kot zunanji sodelavec pa je izvajal grafične priprave za mariborske tiskarne, oblikoval pa je tudi grafične izdelke – od vizitk do plakatov – za mnoga podjetja in organizacije. Le nekaj let je kot vodja oddelka za oblikovanje bil zaposlen v industriji, da bi se končno odločil, da krene na samostojno pot.

Zaljubljen v Slovenske gorice (in slovenjegoričanko) si je v rojstnem kraju ustvaril družino in ustanovil samostojno podjetje ter do upokojitve in še naprej, zelo aktivno opravljal svoj poklic. Leta 1991 je s pomočjo zunanjih sodelavcev – zanesenjakov začel izdajati politično (in finančno) neodvisen časopis Domače novice. Na našo škodo ob tem ni našel dovolj časa za hobi – klasično grafiko in slikarstvo kar poskuša sedaj, »v penzjonu« nadoknaditi.

LK

 

Kapc589

O zgodovini kapele katera je bila posvečena Sv. Križu in  sta jo dala postaviti  Marija in Leopold (Lavoslav ) Perko, je nekaj besed spregovoril pater David Šrumpf. V svoji pridigi je posebej poudaril prizadevnost TD Sv. Trojica, ki je pristopilo k obnovi propadajoče kapele. Ta stoji na nekdanjem trojiškem pokopališču, ki je služilo svojemu namenu v času, ko je v teh krajih razhajala kuga. P. Šrumpf je posebej pohvalil predsednika TD Marjana Klobasa, ki je vložil veliko truda, da je kapela zasijala v vsej svoji veličini. Dejal je še, da je cerkev Sv. Trojice z obnovitvijo te kapele dobila svojo podružnico.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik TD Sv. Trojica Marjan Klobasa, ki je bil pobudnik in gonilna sila pri obnovi kapele. V svojem nagovoru je povedal: »V neizmerno čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim na današnji slovesnosti, dragi prijatelji, botri, vsi prisotni duhovniki, ki ste prišli danes na to blagoslovitev največje trojiške kapele. S posebnim zadovoljstvom smo danes posvetili sliko Janeza Pavla II, ki je v obdobju naše generacije kar dvakrat obiskal našo deželo in si s tem utrl pot v srca Slovencev. Od danes ima svoje mesto tudi v našem kraju in to v z dušo in posebnim čutom urejeni obnovljeni Poličevi kapeli. Od ideje in želje po obnovi, ki je v turističnem društvu bila zadnje obdobje, je minilo kar nekaj časa. Zavedali smo se, da bo obnova iz vseh vidikov zahtevna. Z močno voljo in neverjetno požrtvovalnostjo naših domačinov obrtnikov in drugih krajanov, ki ste kakorkoli pripomogli  nam je uspelo, da imamo pri Sv. Trojici še en biser, pa naj si bo to iz umetniškega  ali duhovnega zornega kota. Posebna zahvala  gre vsem, ki ste bili udeleženi v nabiralni akciji, saj je to v današnjem težkem in kriznem obdobju najtežje delo. Prav zato še enkrat hvala vsem, ki ste kakorkoli darovali, vsak dar je tukaj našel svoje mesto. Veliko nas je, ki smo opravili mnogo ur prostovoljnega dela zato, ker nam ni vseeno, kaj se v našem kraju dogaja.« Ob koncu nagovora se je posebej zahvalil vsem botrom, tistim triinštiridesetim (43), ki so darovali 100 in več evrov. Spisek botrov je tudi prebral. Dejal pa je tudi, da je vsak prispevek, ki so ga prispevali darovalci za obnovo kapele, deležen velike zahvale. Posebno zahvalo je namenil tudi družini Smiljana Fekonja, sedanjemu lastniku zemljišča in kapele, ki je pri obnovi pokazala veliko razumevanje, da so projekt obnove lahko speljali.

Obiskovalce je nagovoril  tudi župan občine Sv. Trojica, Darko Fras, ki je dejal: »Obnova kapele je enak podvig, kot je bil podvig v časih, ko so kapelo zgradili. Postavljali so jo z zanosom in odrekanjem. Tako je bilo tudi sedaj, ko je Turistično društvo pristopilo k obnovi tako rekoč razpadajoče kapele. Vesel sem, da je projekt obnove izpeljalo Turistično društvo, kar je njihovo poslanstvo. Ko je bilo pri Sv. Trojici ustanovljeno turistično društvo, takrat je nosilo ime Turistično – olepševalno društvo je že poudarilo svojo poslanstvo. V imenu občine in svojem imenu društvu, posebej pa predsedniku Marjanu Klobasi čestitam, saj je v izvedbo tega projekta vložil veliko truda in volje. Obnovljena Poličeva kapela je odslej tudi naša pomembna sakralna in turistična popestritev.«

Ob tej priliki naj omenimo, da obnova Poličeve kapele ni edini objekt, ki je nastal na prizadevanju Marjana Klobasa. »Njegovo« veliko delo je tudi obnova in izgradnja stopnic ter postavitev Križevega pota od Trojiškega jezera navzgor, do cerkve Sv. Trojice, katerega blagoslovitev se je odvijala 11. marca 2001. Tudi tedaj je bil Marjan predsednik turističnega društva.

Ob vsem tem ne moremo mimo imena Slavka Štefaneca, ki si je veliko prizadeval, da bi bila zgodovina te znamenite  Poličeve kapele ohranjena in zapisana. Na pomoč mu je priskočil Ivo Štrakl, izpod katerega »peresa« je v priljubljenih Domačih novicah (l. 2009), bilo objavljeno več bogato ilustriranih in dokumentiranih nadaljevanj o tem »Kdo je bil ta pozabljeni obrtnik – umetnik?« Štefaneca, ki živi v soseščini, je to vprašanje tako pritegnilo, da se je lotil poiskati sledi, ki jih je zapustil Perko – rezbar. Raziskovanje je bilo dolgotrajno in naporno saj po Leopoldovi smrti nihče iz rodbine ni imel občutka za ohranjanje njegovih stvaritev. Štefanec je zapisal: »Njegova domačija, predvsem pa kapela, ki je nekoč bila ena najlepših in najbogatejših sta danes v sramoto kraju, občini in župniji. Ni prav, da čakata na (novega) lastnika, saj je kapela kulturna (sakralna) dediščina nas vseh pa naj je mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije kakršnokoli. Ali se bo našel kdo, ki bo poskrbel za obnovo kapele, preden bo prepozno? Zakaj se čaka na to, da se bo stolpič kapele zrušil komu na glavo? Krajani, občinski velmožje, župlani…?.«  Kot lokalni zgodovinar, se je tudi sedaj, ob obnovi, Slavko Štefanec zanimal, če bi bili najdeni še kakšni podatki o postavitvi kapele. In  so se našli. Ob odstranjevanju starega ostrešja zvonika, so na enem od lesenih delov ostrešja našli z grafitnim svinčnikom napisano, da je bila kapela postavljena 1886. leta. Zapis na lesu je z lastnoročnim podpisom potrdil sam umetnik Leopold Perko. Ta del ostrešja sedaj hrani Slavko Štefanec, ki ima veliko zgodovinskega gradiva o tem umetniku.

Naj iz zapisanega  povzamemo stavek: »Ali se bo našel kdo, ki bo poskrbel za obnovo kapele, preden bo prepozno?.«  Da, našel se je. Našel se je na novo izvoljeni, nekoč že predsednik TD Sv. Trojica Marjan Klobasa. Ob izvolitvi si je zadal tri naloge, med temi je bila tudi obnova propadajoče Poličeve kapele. Marjan je uspešen podjetnik, direktor podjetja Agroremont, uspešen zato, ker je delaven in vztrajen. To se je pokazalo tudi pri obnovi kapele. Kljub vsem težavam mu je uspelo speljati projekt do konca. Kot nam je zaupal, mu je šel na roko tudi sedanji lastnik kapele in njene okolice Smiljan Fekonja. Ta se je s posebno pogodbo zavezal, da je kapela in prostor  kjer stoji, za 30 let dana v najem turističnemu društvu. Še več. Smiljan je pristopil tudi k rušenju propadajočih zgradb in ureditvi okolice, odkoder sega pogled po Slovenskih goricah in vse do Pohorja.

Ob koncu naj še omenimo in pohvalimo tri glavne izvajalce obnovitvenih del: Krovstvo in kleparstvo Marajh, Tlakovanje Kralj in Slikopleskarstvo Vindiš.

Kot se ob takih prireditvah spodobi, so organizatorji pripravili tudi zabavni del tega veličastnega dogodka. Marjan Klobasa je povedal, da so prizorišče dogajanja  s postavitvijo šotorov in klopi pripravili prostovoljci. Za pogostitev je poskrbelo Turistično društvo Sv. Trojica, sladke dobrote pa so pripravile članice društva in okoliške gospodinje.  Za bučni zabavni del pa je poskrbel domači ansambel Maxi in pevec Alfi Nipič.

 

                        Tekst: Ludvik Kramberger,  foto: Ludvik Kramberger in Romeo Štrakl

,