Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah na pomoč prizadetim v poplavah v Srbiji in BiH

pomoč Srbiji in BiHŠtevilne institucije, organizacije in službe so ob katastrofalnih poplavah v Srbiji in Bosni in Hercegovini pokazale odraz solidarnosti in na različne načine pomagale tamkajšnjim prizadetim.  Tudi v občini Sv. Andraž v Slov. goricah smo se ob številnih težkih dogodkih, ki so jih predvajali različni mediji, odločili priskočiti na pomoč.  V enem izmed trgovskih centrov smo opravili nakup hrane in artiklov za osebno higieno v skupni višini 800,40 evrov, kateri je bil poravnan neposredno iz proračuna občine. Te artikle smo s sodelovanjem domače Župnijske Karitas Sv. Andraž v Slov. goricah odpeljali v skladišče Nadškofijske Karitas Maribor, od koder so jih že naslednji dan odpeljali v Srbijo in Bosno in Hercegovino.

G. Darko Bračun, generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor je povedal, da je cilj in želja, da bi po zmožnostih pomagali tudi čez mesec ali dva, ko področje in stiske ne bodo več tako zanimive za medije in se bodo v resnici pokazale katastrofalne posledice poplav. Zato bomo v občini poskušali pomagati tudi takrat, neposredno od občanov ter društev in organizacij, ki delujejo v občini.

V občini poskušamo pomagati tudi svojim občanom, ki se znajdejo v stiski. Takšnih primerov je čedalje več, zato dobro sodelovanje z domačimi solidarnostnimi organizacijami ni odveč. Občina skozi vse leto skrbi in pomaga domači Župnijski Karitas Sv. Andraž v Slov. goricah, prav tako Občinski organizaciji Rdečega Križa Sv. Andraž. Nekajkrat letno – odvisno od potreb, pomaga s sredstvi za nakup hrane in artiklov osebne higiene, katere razdelijo sodelavci Karitas in Rdečega križa v prave roke.

,