Marčevska seja Občinskega sveta

 Občinski svet je 31. marca zasedal na 21. redni seji.  Kot prvo je potrdil novo ceno odvoza odpadkov, katerega vrši Čisto Mesto Ptuj. Nova cena bo enotna za vse občine v Spodnjem Podravju in se bo obračunavala po količini odpadkov. Tako je npr. do sedaj stara cena za mesečni odvoz odpadkov za  4 člansko gospodinjstvo znašala 16,65 evrov, po novem pa bo znašala 9,54 evra. Vendar se lahko ta cena spreminja glede na količino zbranih odpadkov. Prav tako je novost 2x letni odvoz kosovnih odpadkov, ki se bo po podelitvi koncesije vršil od vrat do vrat s predhodnim obvestilom,s  katerim  bo  lastnik kosovnih odpadkov obvestil Čisto Mesto Ptuj, le to pa bo izvršilo brezplačen odvoz kar od lastnika. Novost bo tudi zbiranje uporabnih in odpadnih oblačil. Ob tem so svetniki potrdili tudi poslovni načrt izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2014.

Marcevska seja OS

V nadaljevanju seje so svetniki potrdili še novo ceno za oskrbo s pitno vodo, ki bo tudi enotna za vse občine Spodnjega Podravja ter za občini Cerkvenjak in Sv. Trojica. Cena za celotno oskrbo s pitno vodo je ob povprečni porabi 14 m3 na mesec za eno gospodinjstvo stala 18,8046 evrov, po novem pa bo znašala 23,3916 evrov skupaj z vodnim povračilom, omrežnino in okoljsko dajatvijo. Ob tem je bil soglasno sprejet Sporazum o obračunu enotne omrežnine.

Občinski svetniki so se na tej seji seznanili z varnostjo v občini Sv. Andraž v Slov. goricah v letu 2013. Trendi varnostnih pojavov kažejo, da je v lanskem letu bilo za 33 % več kaznivih dejanj na našem območju, raziskanih pa je bilo 66,7% vseh kaznivih dejanj. Povečano je bilo število kaznivih dejanj po Zakonu o orožju medtem ko je število prometnih nesreč zelo padlo, prav tako je upadlo število izrečenih glob.

Ob koncu seje so svetniki podali soglasje k najemu prostora sedanje e-točke za potrebe organizacije Rdečega križa Sv. Andraž ter potrdili svoje sodelovanje pri čistilni akciji.

,