Diči, diči, diča 2014

Podelitev priznanj

Podelitev priznanj

Diči, diči, diča….tako so se v četrtek 13. 3. 2014 v Domu Kulture Lenart predstavili mladi folkloristi na Območnem srečanju otroških folklornih skupin, katerega je organiziral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Lenart v sodelovanju z Občino Lenart in ZKD Slovenskih goric. Z ljudskimi pesmimi, plesi in izštevankami so se predstavile štiri folklorne skupine in sicer Otroška folklorna skupina Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci pod vodstvom Polonce Pangrčič, Otroška folklorna skupina Osnovne šole Sveta Ana pod vodstvom Anje Senekovič, Otroški folklorni skupini  Knofeki in Šleka Pac Osnovne šole J. Hudalesa Jurovski dol pod vodstvom Barbare Waldhüter in Cilke Neuvirt in Otroška folklorna skupina Osnovne šole Lenart pod vodstvom Vesne Rošker. Prireditev, katero so sofinancirale občine Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana v Slov. goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, je povezovala ga. Darinka Čobec. Vse sodelujoče skupine pa so ob koncu prireditve prejele priznanja.

Nastop otroške folklorne skupine

Nastop otroške folklorne skupine

, , ,