Delo v Občinski organizaciji Rdečega križa Sv. Andraž

Delo Rdečega križa- Vodstvo OO RK Sv. Andraž za obdobje 2014-2018

Leto 2014 nam je v OO RK Sv. Andraž prineslo volilno leto. Tako smo na občnem zboru, ki je bil 1. marca, izvolili novo – staro predsedstvo. Naslednja štiri leta bo nadaljevala predsedovanje organizaciji ga. Angela Forštnerič, za blagajno bo še naprej skrbela Jožica Kretič Fras, tajniška dela pa bom, kot do sedaj, opravljala Alenka Vršič.  Nekaj sprememb je nastalo pri članih Upravnega odbora in sicer so novi člani Kristina Korez, Danijel Forštnerič in Sandra Fras, v Nadzorni odbor pa so bili izvoljeni Milika Kocuvan, Marija Kocuvan in Kretič Stanko.

Na občnem zboru smo prvič podeljevali značke krvodajalcem za od 5 do 50- krat darovano kri in plakete za od 25 do 70 –krat  darovano kri do vključno 31.12.2013. Največkrat, to je 74-krat je svojo kri daroval Anton Danko iz Novincev, takoj za njim pa 58- krat Franc Vršič iz Novincev in 38-krat Anton Brenholc iz Rjavcev.

Nekatere dogodke, ki jih imamo v letošnjem letu v načrtu, smo že izvedli. V februarju smo organizirali letošnjo prvo krvodajalsko akcijo, katere se je udeležilo kar nekaj krvodajalcev in v marcu izpeljali občni zbor. Obiskali smo tudi dva naša občana, ki sta v institucionalnem varstvu. V nadaljevanju bomo organizirali zdravstveno predavanje in meritve holesterola, sladkorja v krvi, krvnega pritiska… Pred veliko nočjo bomo obiskali starejše občane. V septembru bomo spet organizirali krvodajalsko akcijo, skozi vse leto pa bomo poskušali čim bolj sodelovati pri vseh prireditvah v občini. Prav tako bo čez vse leto potekalo razdeljevanje hrane socialno šibkim občanom.

V novem mandatnem obdobju si bomo prizadevali pridobiti prostor za potrebe naše organizacije. Če bomo pri tem uspešni, bomo organizirali uradne ure enkrat mesečno, ko bodo občani lahko prišli po hrano, pa tudi na razgovor ali samo po moralno podporo. Invalidom in starejšim občanom bomo artikle še vedno dostavljali na dom.

,