Delo članov Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 20. redni seji

Sveti Andraz grbObčinski svet je ponovno zasedal konec februarja 2014  na že 20. redni seji v tem mandatu. Svetniki so kot prvo potrdili dva zapisnika iz prejšnjih sej ter v nadaljevanju seje še sklep o vpisu parcel v javno dobro.  Gre predvsem za parcele, ki v naravi predstavljajo ceste, javne poti, kulturno dediščino, ipd.  in so v lasti občine. Občinski svet je na eni izmed sej sprejel sklep o ukinitvi javnega dobra na teh parcelah, ker pa je prišlo do spremembe zakonodaje ter tudi novega davka na nepremičnine, ki bi bil odmerjen na nekaterih od teh parcel, je smiselno, da se te parcele povrnejo v javno dobro.

Občinski svet je sprejel tudi predlog sklepa Centra za socialno delo Ptuj o določitvi cene storitve pomoči družini na domu v letu 2014. Cena pomoči družini na domu se tako za uporabnike socialne oskrbe ni spremenila v primerjavi z lanskim letom, razen pri uporabi storitve ob nedeljah in praznikih, kjer se cena za uporabnike zmanjša. Tako od 1.3.2014 cena storitve pomoč družini na domu znaša ob delavnikih 6,00 evrov na uro, v nedeljo in ob praznikih pa 8,35 evrov na uro. Razliko do polne cene storitve pa krije občina v višini 62,45 %.

V nadaljevanju seje je Občinski svet sprejel še pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o najemu dvoran, telovadnic, sejnih sob in ostalih prostorov. Nova sprememba določa, da za dogodke, ki so v občinskem interesu (npr. proslave ob državnih in občinskih praznikih ter predstave za vse otroke v občini) in so brez vstopnine, se najemnina ne zaračunava. Prav tako se ne zaračunava tudi za prireditve in dogodke, katerih celotni izkupiček gre v humanitarni namen.

,